Διοικητικό δίκαιο

Προσφυγή σε ΣτΕ και Διοικητικά Δικαστήρια κατά εκτελεστών πράξεων οργάνων του Δημοσίου, κατά προστίμων, δασμών, τελών, φόρων και προσαυξήσεων
Αίτηση ακύρωσης ενώπιον ΣτΕ, Διοικητικού Εφετείου
Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικών ταμείων
Διαδοχική ασφάλιση
Έκδοση συντάξεων
Πράξεις τακτοποίησης, εφαρμογής (διόρθωση) κτισμάτων
Ζητήματα μεταθέσεων, μετατάξεων, προαγωγές
Ανάκληση επαγγελματικής άδειας οδήγησης

Τέλεση πολιτικού γάμου στην Ελλάδα με αλλοδαπό

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ.391/1982 άρθρο 1 παρ. 3) αλλοδαπός, ο οποίος έχει την κατοικία ή την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα μπορεί να τελέσει πολιτικό γάμο αιτούμενος την έκδοση άδειας γάμου από τον Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής του.

Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός δεν έχει την κατοικία του ή την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα αλλά είναι κάτοικος εξωτερικού προσκομίζει για λογαριασμό του άδεια γάμου, η οποία πρέπει να είναι έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση που η προσκόμιση της ανωτέρω άδειας δεν είναι εφικτή, η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο κατοικίας του Έλληνα/ της Ελληνίδας μελλόνυμφου και στον οποίο ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του. Η απλή διαμονή του αλλοδαπού μάλιστα μπορεί να είναι και σε ξενοδοχείο.

Ανανέωση επαγγελματικής άδειας οδήγησης

Απαραίτητη προυπόθεση βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας κάθε ενέργειας σχετικά με την άδεια οδήγησης (έκδοση, επανέκδοση, ανανέωση, τροποποίηση, ανταλλαγή άδειας οδήγησης κλπ) είναι ο αιτών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης να εχει την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή/ μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Ανάκληση επαγγελματικής άδειας οδήγησης λόγω έλλειψης συνήθους διαμονής

Άδεια Οδήγησης είναι η διοικητική πράξη, με την οποία χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο δικαίωμα οδήγησης συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (αρ.2 παρ. 2 Π.Δ. 51/2012).

Σύμφωνα με το νόμο η χορήγηση, ανανέωση καθώς και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην άδεια οδήγησης κάθε κατηγορίας επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο κάτοχος της άδειας έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών. (αρ. 2, αρ. 7 παρ.1α Π.Δ. 51/2012 ΦΕΚ Α 101).

ΑΣΕΠ: Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης (e-αίτηση) - 5 χρήσιμες συμβουλές

Οι δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την ολοένα και εντεινόμενη επαγγελματική και οικονομική ανασφάλεια στρέφουν όλο και περισσότερους - κυρίως νέους- στην επιλογή του διορισμού τους στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει ανάλογα με την κατηγορία υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) γραπτούς διαγωνισμούς καθώς και διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος.

Ο νέος νόμος για το παράνομο στοίχημα και άλλα τυχερά παιχνίδια

Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνουν οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία ιστοτόπων διεξαγωγής και διαφήμισης τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου και όχι μόνο (στοίχημα, χαρτοπαίγνια, λοτταρίες, φρουτάκια, ρουλέτα, μπίνγκο κτλ) με την πρόσφατη απόφαση της νεοσυσταθείσας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) (αριθ.αποφ.23/3/23-10-2012), η οποία έρχεται να εξειδικεύσει τη διαδικασία των ήδη νομοθετημένων με το νόμο 4002/2011 κυρώσεων.

Εγγραφή στο RSS - Διοικητικό δίκαιο