Εθνικό κτηματολόγιο

Αίτηση και καταχώριση εμπράγματου δικαιώματος
Διόρθωση και εγγραφή σε κτηματολόγιο
Αγωγή κτηματολογίου
Δικαίωμα χρησικτησίας
Δικαίωμα σε ακίνητο με ή χωρίς κληρονομιά
Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης με τη διαδικασία αρ. 6 παρ. 4 Ν. 2664/1998
Διόρθωση Κτηματολογικών Εγγραφών με τη διαδικασία προδήλου σφάλματος
Διόρθωση Γεωμετρικών και λοιπών Στοιχείων Κτηματολογικών Εγγραφών

Παράταση στις προθεσμίες για τη διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής (αρχικής)

  • Εθνικό Κτηματολόγιο: Πως λειτουργεί

Το Εθνικό Κτηματολόγιο συνιστά ένα σύστημα οργανωμένων νομικών, τεχνικών, τοπογραφικών κ.ά. πληροφοριών σε κτηματοκεντρική βάση στο οποίο εντάσσονται όλα τα ακίνητα της περιοχής κτηματογράφησης.

Εγγραφή στο RSS - Εθνικό κτηματολόγιο