Εργατικό δίκαιο

Ενστάσεις - προσφυγές κατά της μείωσης ΕΦΑΠΑΞ
Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας
Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών
Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης
Ομαδικές απολύσεις
Εργατικό ατύχημα
Συλλογικές συμβάσεις εργαζομένων
Μείωση συντάξεων και αποδοχών

Νομικές ενέργειες για την μείωση συντάξεων, εφάπαξ και αποδοχών

Η εφαρμογή και η θέση σε ισχύ των μνημονιακών νόμων στη χώρα μας (ν. 4024/2011, ν. 6093/2012) επέφερε μεταξύ των άλλων σαρωτικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και στο εν γένει εργασιακό καθεστώς με μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές και περικοπή πολλών επιδομάτων.

Παράλληλα μεγάλες μειώσεις υπέστησαν και οι απόστρατοι της εργασίας, οι συνταξιούχοι διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι είδαν τις  μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τους να υφίστανται υπέρογκες μειώσεις.

Από τις εν λόγω μειώσεις στις συντάξεις μάλιστα δεν διέφυγαν ούτε οι συνταξιούχοι του δημοσίου, των οποίων οι συντάξιμες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, δώρων κ.α. αλλά και η ασφαλιστική παροχή (εφάπαξ) μειώθηκαν σημαντικά.

Άκυρη η απόλυση εγκύου, ανεξαρτήτως της γνώσεως του εργοδότη.

Με απόφαση του Αρείου Πάγου, η απόλυση εγκύου είναι άκυρη ακόμη και αν δεν το γνώριζε ο εργοδότης της. Σε αυτή σημειώνεται ότι η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα 176/1997, με το οποίο η χώρα μας συμμορφώθηκε προς την ευρωπαϊκή οδηγία 95/85/ΕΟΚ.

Νόμιμη απόλυση λόγω χρήσης facebook

Nόμιμη κρίθηκε σύμφωνα με την υπ αρθμ. 34/2011 απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας η χωρίς αποζημίωση απόλυση υπαλλήλου αεροπορικής εταιρείας, η οποία επισκεπτόταν καθημερινά και επί ώρες το facebook και άλλες ιστοσελίδες άσχετες με την εργασία της.

Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ αριθμ. 34/2011 απόφασή του απέρριψε την αγωγή της υπαλλήλου, κρίνοντας ότι η καταγγελία της
σύμβασης εργασίας έγινε από την εργοδότρια εταιρεία για σπουδαίο λόγο και συνεπώς ήταν νόμιμη.

Εγγραφή στο RSS - Εργατικό δίκαιο