Εμπορικό δίκαιο

Σύσταση σωματείων/ συλλόγων (εργατικά, επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, συνεταιρισμών κτλ)
Αθέμιτος ανταγωνισμός
Υπεράσπιση πατέντας και πνευματικών δικαιωμάτων
Κατοχύρωση εμπορικού σήματος
Κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) στην ΕΕ και στην αλλοδαπή
Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Ακάλυπτες επιταγές, αξιόγραφα, διαταγες πληρωμής, εγγυητικές επιστολές

Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότεροι πολίτες και επαγγελματίες έρχονται στο γραφείο μου προσπαθώντας να λύσουν προβλήματα με την ιστοσελίδα που τους παραδόθηκε (ή δεν τους παραδόθηκε). Άλλες φορές το προϊόν που παραδόθηκε δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, άλλοτε είναι ελλιπείς, άλλοτε δεν έχει παραδοθεί στην ώρα του κοκ.

Πολλές φορές διάφοροι ιστότοποι υπόκεινται σε κλοπή περιεχομένου. Πρόκειται για το φαινόμενο plagiarism που είναι σε γενικές γραμμές η πιστή ή μερική αντιγραφή περιεχομένου ενός ιστότοπου σε έναν άλλο χωρίς την κατάλληλη άδεια από την πηγή (πρωτότυπο περιεχόμενο).

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες (ή wannabe ιδιοκτήτες) website αναζητούν οδηγίες και νομική υποστήριξη για τους όρους χρήσης των website τους. Λέγοντας όροι χρήσης εδώ εννοώ όλα τα νομικής φύσης κείμενα που συνοδεύουν ένα website, μία εφαρμογή ή μία ψηφιακή υπηρεσία γενικότερα όπως είναι οι όροι χρήσης, η αποποίηση ευθυνών, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα πνευματικά δικαιώματα κτλ.

Οι αγορές μέσω Διαδικτύου και η ανταλλαγή φωτογραφιών και προσωπικών δεδομένων μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής.

Κάθε χρήστης του διαδικτύου οφείλει για να λάβει γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του (καθώς και των σχετικών παραβιάσεων αυτών) που συνεπάγεται η διαδικτυακή πρόσβασή του στην κοινωνία της πληροφορίας να συμβουλευτεί και να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπουν οι όροι χρήσης των Φορέων παροχής κοινωνίας της πληροφορίας.

Το 2000 θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Οδηγία 2000/31/EK "για ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)" (EEL 178/1).

Ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο, η δραστηριοποίηση (επαγγελματική ή μη) εκατομμυρίων χρηστών και η αμοιβαία αλληλεπίδρασή τους μέσω των διακινούμενων πληροφοριών κατέστησαν το διαδίκτυο έναν συμμετοχικό φορέα παροχής πληροφορίας. Ωστόσο οι δομικές αλλαγές που επέφερε η διάδοση του συμμετοχικού διαδικτύου στην καθημερινότητά μας, οδήγησε και σε αλλαγές στη νομοθεσία αλλά και στη δικαστηριακή εφαρμογή του ήδη ισχύοντος δικαίου.

Καλέστε μας δωρεάν

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης