Αστικό δίκαιο

Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών κάθε είδους
Εξώδικοι συμβιβασμοί κάθε είδους
Αλλαγή/διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων
Αλλαγή/διόρθωση ονόματος κύριου, επωνύμου

Δίκαιο αποδείξεως - ομολογία διαδίκου

Στα πλαίσια της δικαστικής διαμάχης κάθε διάδικος που αιτείται δικαστικής προστασίας μέσω της υποβολής αυτοτελούς αγωγής/ αίτησης/ ανταίτησης οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα που επικαλείται και θεμελιώνουν πλήρως τους ισχυρισμούς του. Για το σκοπό αυτό ο διάδικος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 339 ΚπολΔ είναι η ομολογία, η αυτοψία, η πραγματογνωμοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι μάρτυρες, τα δικαστικά τεκμήρια και οι ένορκες βεβαιώσεις. Επιπλέον το Δικαστήριο με κάποιες προϋποθέσεις λαμβάνει υπόψη και εκτιμά ελεύθερα και προσαγόμενα από τον διάδικο αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (αρ. 340 ΚπολΔ).

Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

Η χορήγηση δανείου σε ένα φυσικό πρόσωπο από ένα τραπεζικό ίδρυμα πραγματοποιείται εφόσον ο υποψήφιος δανειολήπτης πληροί έναν σημαντικό αριθμό κριτηρίων και προυποθέσεων, τα οποία δύνανται να εξασφαλίσουν την φερεγγυότητα και την πιστοληπτική του ικανότητα.

Εφόσον το άτομο κριθεί φερέγγυο, η Τράπεζα καταρτίζει με τον δανειολήπτη δανειακή σύμβαση, στην οποία καθορίζονται εκτενώς και με κάθε λεπτομέρεια οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν την δανειακή σύμβαση, μεταξύ των οποίων η διάρκεια του δανείου, ο τρόπος αποπληρωμής, οι προκαθοριμένες δόσεις, το ύψος του συμβατικού επιτοκίου, τόκος υπερημερίας και ανατοκισμός, αμοιβές υπέρ τρίτων, τέλη, φόροι, ασφάλιστρα, καθορισμός εγγυητή.

ΑΣΕΠ: Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης (e-αίτηση) - 5 χρήσιμες συμβουλές

Οι δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την ολοένα και εντεινόμενη επαγγελματική και οικονομική ανασφάλεια στρέφουν όλο και περισσότερους - κυρίως νέους- στην επιλογή του διορισμού τους στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει ανάλογα με την κατηγορία υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) γραπτούς διαγωνισμούς καθώς και διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος.

Σύμβαση Κατασκευής Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

Τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότεροι πολίτες και επαγγελματίες έρχονται στο γραφείο μου προσπαθώντας να λύσουν προβλήματα με την ιστοσελίδα που τους παραδόθηκε (ή δεν τους παραδόθηκε). Άλλες φορές το προϊόν που παραδόθηκε δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, άλλοτε είναι ελλιπείς, άλλοτε δεν έχει παραδοθεί στην ώρα του κοκ. Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να τους ενημερώσω ότι χωρίς σύμβαση τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες που δεν είναι σίγουρο ότι θα λάβει υπόψη του ένα δικαστήριο (ακόμη και εάν αποτελούν μάρτυρες).

Αλλαγή κύριου ονόματος (βαπτιστικό) με δικαστική απόφαση

Ως γνωστόν ένα από τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με αυτό είναι το κύριο όνομα αυτού. Το κύριο όνομα συνιστά στοιχείο εξατομίκευσης του ατόμου που το διαφοροποιεί από τους άλλους και εξυπηρετεί την επικοινωνία του κατά τις συναλλαγές του με τρίτους.

Το κύριο όνομα αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του ατόμου στο περιθώριο της οποίας γίνεαι μνεία της ονοματοδοσίας βάσει της πράξης βαπτίσεώς του. Πολλές φορές ωστόσο, το αναγραφόμενο στη ληξιαρχική πράξη κύριο όνομα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο άτομο ιδίως σε περιπτώσεις που εκ παραδρομής αυτό έχει αναγραφεί με ορθογραφικά λάθη, όταν αυτό δεν είναι εύηχο, όταν δημιουργεί σύγχυση στις συναλλαγές, όταν εμποδίζει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου κ.ά.

Συναλλαγές ανηλίκων στη σύγχρονη καθημερινότητα

Στην καθημερινή πρακτική των συναλλαγών συμμετέχουν με διάφορους τρόπους σε αυτές ανήλικοι. Η αγορά προϊόντων από το περίπτερο, η πληρωμή από λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, η χρησιμοποίηση από ανήλικο των παροχών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ κτλ), η καθημερινή επιβίβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούν ορισμένα μόνο παραδείγματα συναλλαγών ενός ανήλικου ατόμου. Πόσο έγκυρες είναι όμως στην πράξη αυτές οι συναλλαγές και κατά πόσο νομικά δεσμευτικά είναι τα αποτελέσματα που παράγονται από αυτές;

Δικαστική εκπροσώπηση ανηλίκου

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων που χρειάζεται να παραβρεθεί σε αστικά συνήθως δικαστήρια ένα ανήλικο άτομο (μικρότερο των 18 ετών, άρθρο 127 Αστικού Κώδικα).

Εφόσον ο ανήλικος είναι ανίκανος να παρίσταται στο δικαστήριο (θέματα επιμέλειας και διατροφής τέκνου, διοήκηση περιουσίας ανηλίκου, διαχείριση κληρονομιάς κτλ) δύναται να εκπροσωπηθεί από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Συγκεκριμένα, ο ανήλικος δύναται να εκπροσωπηθεί από τα κατωτέρω πρόσωπα:

Άκυρη η απόλυση εγκύου, ανεξαρτήτως της γνώσεως του εργοδότη.

Με απόφαση του Αρείου Πάγου, η απόλυση εγκύου είναι άκυρη ακόμη και αν δεν το γνώριζε ο εργοδότης της. Σε αυτή σημειώνεται ότι η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα 176/1997, με το οποίο η χώρα μας συμμορφώθηκε προς την ευρωπαϊκή οδηγία 95/85/ΕΟΚ.

Νόμιμη απόλυση λόγω χρήσης facebook

Nόμιμη κρίθηκε σύμφωνα με την υπ αρθμ. 34/2011 απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας η χωρίς αποζημίωση απόλυση υπαλλήλου αεροπορικής εταιρείας, η οποία επισκεπτόταν καθημερινά και επί ώρες το facebook και άλλες ιστοσελίδες άσχετες με την εργασία της.

Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ αριθμ. 34/2011 απόφασή του απέρριψε την αγωγή της υπαλλήλου, κρίνοντας ότι η καταγγελία της
σύμβασης εργασίας έγινε από την εργοδότρια εταιρεία για σπουδαίο λόγο και συνεπώς ήταν νόμιμη.

Ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο email (spam)

Καταρχήν τι είναι ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή spam ή κοινώς junk email; Με απλά λόγια, spam είναι η λήψη μηνυμάτων email χωρίς τη θέληση του παραλήπτη. Αυτός που στέλνει το spam μήνυμα λέγεται spammer και ο παραλήπτης spammed.

Οι περισσότεροι χρήστες του web δέχονται καθημερινά τέτοια email ενώ όσο πιο "αφελής" είναι ο χρήστης και δεν προστατεύει το email του τόσο πιο πολλά spam δέχεται. Τα spam email συνήθως περιλαμβάνουν ανεπιθύμητες διαφημίσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και ιστοχώρους, newsletters κ.ά.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Αστικό δίκαιο